Zgodnie z nowelizacją przepisów, poczynając od 1 sierpnia 2019r, osoby które nie ukończyły 26 roku życia, a są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą, zwolnienie to przysługuje takim osobom w sposób automatyczny. Niemniej w przypadku 2019 r, aby to zwolnienie było realizowane od 1 sierpnia bieżącego roku, osoby te muszą złożyć stosowne oświadczenie (jeśli tego nie uczynią, wówczas to zwolnienie będzie im przysługiwało i zostanie uwzględnione w rocznym rozliczeniu podatku PIT – do końca kwietnia 2020 r.).

Zwolnienie powyższe przysługuje wszystkim osobom poniżej 26 roku życia do dnia ukończenia 26 lat – niezależnie od tego, czy są studentami czy też nie. Zwolnienie nie dotyczy przychodów za okres sprzed 1 sierpnia 2019r a wyłącznie przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym, czyli wypłaconych już po 1 sierpnia 2019r – w tym również wynagrodzeń za lipiec 2019 r., jeśli zostały wypłacone po tej dacie granicznej.