Rząd szykuje rewolucję w sposobie wypłacania istotnych świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Flagowy program pomocy „Dobry Start” ma zostać przekazany do obsługi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o pomoc będą składane wyłącznie w formie elektronicznej (przez portal ZUS), a wypłata środków finansowych będzie następować ze środków ZUS bezpośrednio beneficjentom programu. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć koszty realizacji programu.

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu z pominięciem konsultacji społecznych. Dlatego też od razu odezwały się głosy krytyki, szczególnie ze strony jednostek samorządu terytorialnego, dotychczas odpowiedzialnych za realizację tego programu. Wg nich wcale nie będą miały miejsce oszczędności, a jedynie Rząd przestanie płacić JST za obsługę programu (przerzucając w ten sposób koszty obsługi programu na samorząd). Wątpliwy jest także pomysł składania wniosków o pomocy wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż wciąż wiele osób nie ma dostępu do komputera, a także nie umie go obsługiwać.

środa, 14 kwietnia, 2021
  • Podziel się