„Dobry Start” – przez internet i z ZUS?

Rząd szykuje rewolucję w sposobie wypłacania istotnych świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Flagowy program pomocy "Dobry Start" ma zostać przekazany do obsługi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o pomoc będą składane wyłącznie w formie elektronicznej (przez portal ZUS), a wypłata środków finansowych będzie następować ze środków ZUS bezpośrednio beneficjentom programu. Takie…...

Młodzi pracownicy bez podatku PIT!

Zgodnie z nowelizacją przepisów, poczynając od 1 sierpnia 2019r, osoby które nie ukończyły 26 roku życia, a są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą, zwolnienie to przysługuje takim osobom w sposób automatyczny. Niemniej w przypadku…...